Burrata - Fresh Mozzarella - BelGioiso

$ 10.00

Quantity:
Fresh Mozzarella Cheese Filled With Shreds of Mozzarella Soaked in Cream
8-2 oz. "Minis" Total 16oz.